Wie maakt het nieuwe ontwerp?

Het Cannenburgerpark is een initiatief van JeeGee Vastgoed. De eigenaar van het terrein stopt met de huidige bedrijfsactiviteiten. Hierdoor ontstaan mogelijkheden voor een nieuwe invulling van het terrein aan de Cannenburgerweg. Een invulling die beter past bij de wensen van de omgeving en de behoeften van deze tijd. JeeGee Vastgoed werkt hierin samen met architectenbureau Building Design en Springwise Communicatie voor de communicatie en participatie.

Voorlopig ontwerp

In het voorlopig ontwerp bestaat het project Cannenburgerpark uit 32 duurzame en gasloze woningen en appartementen. Dit voorlopig ontwerp wordt de komende tijd verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp, toch geeft het al een goed beeld van de beoogde nieuwbouw.

De toegang van het nieuwe woongebied is ingetekend vanaf de Cannenburgerweg. Aan de overzijde, tegen de vaart, komt een parkeerstrook die bedoeld is voor bewoners en bezoekers. Deze strook zal opnieuw worden ingericht, met veel groen.

Twee-onder-een-kapwoning

Rechts naast de inrit is een twee-onder- een-kapwoning met de voordeur naar het water ingetekend. Deze nieuwe ruime woning met een luxe afwerking vormt een mooie overgang tussen het gemeentelijke monument en de overige bebouwing aan de Cannenburgerweg.

Grondgebonden koopwoningen

Daarnaast komen naar verwachting elf grondgebonden koopwoningen met tuin. Deze woningen variëren in grootte en indeling. Zeer geschikt voor gezinnen, maar ook senioren kunnen hier hun droomwoning vinden. De woningen kunnen optioneel op de begane grond levensloopbestendig gerealiseerd worden. Ook deze woningen krijgen een luxe afwerking en een dorpse en intieme uitstraling. De nieuwe bewoners parkeren voor de deur, de woningen krijgen een eigen parkeerplek.

Sociale koopappartementen

Daar tegenover is een appartementencomplex met veertien sociale koopappartementen voorzien, die in uitstraling het dorpse karakter van het plan versterken. Onder deze appartementen komen parkeerplaatsen en bergingen. Deze nieuwe appartementen zijn ongeveer 55 m2 groot en zullen in nauwe samenspraak met de gemeente Wijdemeren, worden verkocht. De maximale verkoopprijs is € 220.000,- kosten koper (prijspeil 2021). Mogelijk zijn er op termijn lokale subsidies beschikbaar om het woningbezit onder de jeugd te kunnen bevorderen.

Gebouw met koopappartementen

Aan de Herenweg, op de huidige plek van nummer 114, is een gebouw met vijf koopappartementen voorzien: vier luxe appartementen en een penthouse. Deze luxe afgewerkte appartementen zijn voorzien van een lift en kijken prachtig uit over de landerijen van Ankeveen.

Het is de bedoeling dat het totale plangebied autoluw wordt. Dit houdt in dat auto’s te gast zijn en maximaal 15 km per uur mogen rijden. Spelende kinderen hebben dus altijd voorrang!

Een calamiteitenontsluiting wordt via de Herenweg geregeld.

Highlights plan Cannenburgerpark:

 • Vervuild en verouderd bedrijventerrein maakt plaats voor dorpse wooninvulling
 • Duurzame en gasloze woningen en appartementen
 • Ruim voldoende parkeren, veelal opgelost in het groen
 • Divers aanbod van 32 woningen en appartementen; zowel interessant voor starters als senioren!
 • Inwoners van Wijdemeren krijgen voorrang bij de toewijzing van de woningen en appartementen.

Tijdlijn

Voorbereiding

De eerste meedenkperiode wordt voorbereid

Dec 2020 - jan 2021

Eerste meedenkmoment

Ophalen ideeën, kansen en zorgen van de omgeving

Feb - mrt 2021

Ontwerpvarianten

De opbrengst van de meedenkperiode wordt vertaald in ontwerpvarianten

Mrt 2021

Tweede meedenkmoment

De verschillende ontwerpvarianten leggen we graag (opnieuw) aan u voor

Mrt - apr 2021

Voorlopig ontwerp

De architecten ontwikkelen op basis van de reacties een voorlopig ontwerp

Apr - nov 2021

Besluitvorming

Het voorlopig ontwerp (VO) wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeente

Dec 2021 - feb 2022

Formele procedure

Het voorlopig ontwerp (VO) ligt ter visie gedurende zes weken

Mrt - apr 2022

Optimaliseren VO

Het VO wordt geoptimaliseerd en waar nodig aangepast

Mei - nov 2022

Uitwerken VO naar DO

Het VO is goedgekeurd door gemeente en wordt uitgewerkt naar definitief ontwerp (DO)

Nov - mrt 2023

Indienen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning wordt ingediend bij de gemeente

Apr 2023

Start verkoop woningen

De verkoop van de woningen wordt gestart

Apr - mei 2023

De randvoorwaarden van het nieuwe ontwerp

Voor het ontwerp van het Cannenburgerpark gelden bepaalde randvoorwaarden waar wij rekening mee moeten houden.

 1. De nieuwe woonfunctie komt op de plek van de voormalige bedrijfslocatie op de hoek van de Cannenburgerweg en de Herenweg.
 2. De monumentale woning op de hoek blijft intact.
 3. Minimaal 1/3 van de te realiseren wooneenheden zijn woningen in het sociale segment.
 4. Minimaal 40% van de nieuwe wooneenheden zijn gestapelde woningen (appartementen).
 5. De hoogte van de appartementen blijft in lijn met het monumentale woonhuis.
 6. Er wordt gevarieerd gebouwd met een speelse afwisseling in het type woningen.
 7. De nieuwe woonwijk wordt duurzaam. De woningen worden in ieder geval gasloos en voorzien van zonnepanelen. Ook wordt er rekening gehouden met het tegengaan van hittestress en wateroverlast.
 8. Het verkeer van en naar het nieuwe woonerf wordt goed aangesloten op de bestaande verkeersstructuur.
 9. Parkeren wordt op eigen terrein en op de huidige parkeerstrook aan de Cannenburgerweg opgelost. Deze strook is onderdeel van het projectgebied.
 10. De bomen aan de noordzijde van de parkeerstrook aan de Cannenburgerweg blijven staan.