250 woorden
1 minuut leestijd

Vierde nieuwsbrief: groen licht voor plan Cannenburgerpark

Tijdens de gemeenteraadsvergadering op 15 november jl. viel het definitieve besluit, de raad verzoekt het college om de omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van 32 nieuwe woningen aan de Cannenburgerweg hoek Herenweg. Op 8 november jl. bleek tijdens de commissie Ruimte en Economie al dat de wethouder geen steun kreeg voor de weigering van afgifte van een verklaring van geen bedenkingen (vvgb).

Het plan stond op losse schroeven door een gewijzigd inzicht over parkeren. Volgens het college van burgemeester en wethouders van Wijdemeren kon niet worden voldaan aan de geldende parkeernormen omdat in het plan 17 parkeerplekken te weinig zijn opgenomen. Tijdens de raadsvergadering op 15 november jl. hebben alle fracties in de gemeenteraad samen een amendement ingediend, waarin ze het college vragen af te wijken van de parkeernorm voor sociale (koop)woningen (van 2,3 naar 1,2).

De laatste kans voor het toevoegen van een gevarieerd en aantrekkelijk woonaanbod in Ankeveen wordt met dit besluit toch benut. Dat is positief nieuws, want er blijkt een grote interesse van starters tot senioren in de beoogde woningen. In bijgaande nieuwsbrief leest u meer hierover.

Nu de gemeenteraad de ontwerpverklaring vast heeft gesteld, ligt dit besluit nog zes weken ter visie. JeeGee Vastgoed bereidt de omgevingsvergunning voor en zal parallel starten met de voorbereidingen van de verkoop.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het voorgaande proces en het voorlopig ontwerp bekijken? Bekijk dan onze eerdere nieuwsbrieven.

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op via het e-mailadres info@cannenburgerpark.nl.

Nieuwsoverzicht