214 woorden
1 minuut leestijd

Plan Cannenburgerpark gaat in procedure

Het voorlopig ontwerp van een nieuwe woonfunctie aan de Cannenburgerweg en de Herenweg in Ankeveen is gereed. JeeGee Vastgoed heeft dit voorlopig ontwerp door middel van een vergunningsaanvraag ingediend bij de gemeente Wijdemeren.

Op 1 februari jl. heeft de Raadscommissie deze aanvraag behandeld. Vervolgens keurde de gemeenteraad, afgelopen woensdag 9 februari, de zogenaamde ontwerpverklaring van geen bedenkingen unaniem goed. Hiermee staat de weg vrij voor de start van de formele (inspraak)procedure. Het feit dat deze goedkeuring unaniem was, houdt in dat alle politieke partijen het plan ondersteunen.

Start procedure
De gemeente Wijdemeren publiceert de start van de formele procedure binnenkort in de lokale media. Dit betekent dat de ontwerpverklaring, gedurende zes weken na publicatie, ter inzage ligt. In deze periode kunnen eventuele zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeente kenbaar worden gemaakt. Na de formele inspraakperiode wordt de omgevingsvergunning ingediend. Na afgifte van deze vergunning kan de verkoop en de realisatie van het project Cannenburgerpark van start gaan.

Gedurende de formele procedure werkt JeeGee Vastgoed samen met architectenbureau Building Design het plan verder uit.

Vragen of opmerkingen
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op via het e-mailadres info@cannenburgerpark.nl.

Wilt u automatisch op de hoogte gehouden worden van de laatste ontwikkelingen van Cannenburgerpark? Schrijf u in voor de nieuwsbrief: www.cannenburgerpark.nl/nieuwsbrief.

Nieuwsoverzicht