297 woorden
2 minuten leestijd

Derde nieuwsbrief: plan Cannenburgerpark op losse schroeven

Het college van burgemeester en wethouders van Wijdemeren besloot op 11 oktober jl. tot een weigering afgifte verklaring van geen bedenkingen. De initiatiefnemer van het Cannenburgerpark vindt dit besluit zeer teleurstellend en is niet te spreken over de gang van zaken. Het plan kon altijd op veel enthousiasme rekenen en in februari jl. spraken gemeenteraadsleden unaniem hun steun uit. Net voor de allerlaatste mogelijkheid om goedkeuring te krijgen voor de plannen, komt het college met een onverwacht besluit.
Als het college vasthoudt aan haar standpunten, is de beoogde woonvoorziening het Cannenburgerpark zeer waarschijnlijk van de baan. In bijgaande nieuwsbrief leest u hierover meer.

Laatste kans voor woningbouw
Het is noodzakelijk om vóór 17 november a.s. goedkeuring te krijgen voor de beoogde plannen, omdat dan de mogelijkheid vervalt voor de gemeente, om het zogenaamde overgangsrecht binnen de huidige Provinciale Ruimtelijke Verordening toe te passen. Concreet betekent dit dat er vanaf dat moment geen plaats meer is voor woningbouw (omdat de planlocatie dan valt onder het planologisch regime van het landelijk gebied). Ook niet voor minder woningen waarbij voldoende parkeerplekken worden gerealiseerd.

Het raadsvoorstel weigering van verklaring van geen bedenkingen Cannenburgerpark staat op de agenda van de raadsvergadering op 15 november a.s. Voorafgaand aan de raadsvergadering komt de raadscommissie Ruimte en Economie op dinsdag 8 november 2022 bij elkaar. De raadscommissie (op 8 november) is openbaar en biedt burgers de mogelijkheid tot inspreken, als dit vooraf bij de griffier bekend is. De initiatiefnemer meldt zich in ieder geval bij de commissie, om te pleiten voor het prachtige project Cannenburgerpark dat een betaalbaar en divers woningaanbod toevoegt aan Ankeveen.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het voorgaande proces en het voorlopig ontwerp bekijken? Bekijk dan onze tweede nieuwsbrief.

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op via het e-mailadres info@cannenburgerpark.nl.

Nieuwsoverzicht