271 woorden
2 minuten leestijd

Achter de schermen wordt hard gewerkt!

Het proces om te komen tot een passend ontwerp voor de nieuwe woonfunctie op de hoek van de Cannenburgerweg en Herenweg in Ankeveen gaat achter de schermen gestaag door. In dit nieuwsbericht praten wij u graag bij over de huidige stand van zaken.

Ambtelijk proces
De afgelopen weken heeft ons ontwerpteam hard gewerkt aan het concretiseren van de schetsen en het voorbereidende werk om de vergunningsaanvraag compleet te maken. Hiervoor worden verschillende onderzoeken uitgevoerd, zoals een verkeersonderzoek en een bodemonderzoek. Voordat de vergunningsaanvraag echter kan worden ingediend bij gemeente Wijdemeren is voorafgaand een aantal ambtelijke stappen nodig.

Beeldvormende sessie raad
Op 22 juni jl. heeft initiatiefnemer Johan Zijtveld de gemeenteraad bijgepraat over het plan en het proces tijdens een beeldvormende sessie. Een dergelijke sessie dient enkel ter informatie en het verhelderen van eventuele vragen vanuit raadsleden. De raad reageert tijdens een beeldvormende sessie nog niet inhoudelijk op het plan. Dat gebeurt later in het proces.

Stedenbouwkundige toets
Om toch de contouren van het ontwerp te toetsen aan geldende beleidskaders van de gemeente, is er naast de beeldvormende sessie een informeel overleg geweest met de stedenbouwkundige van de gemeente. Eind augustus praten Johan Zijtveld en betrokken architect Dinant Oude Lenferink met de stedenbouwkundige door over het ontwerp. Als de gemeente de ingeslagen weg ziet zitten, maken wij het conceptontwerp en de vergunningsaanvraag compleet.

Voor nu betekent dit dus dat er nog geen concreet nieuws is over de herontwikkeling van het bedrijfsterrein. Als het ontwerp door de stedenbouwkundige is goedgekeurd, komen wij opnieuw bij u terug.

Heeft u in de tussentijd vragen? Neem dan gerust contact met ons op via het e-mailadres info@cannenburgerpark.nl.

Nieuwsoverzicht