Samen ontwerpen we het Cannenburgerpark

Een nieuwe woonfunctie in Ankeveen

Wonen op een voormalig bedrijfsterrein

Op het bedrijfsterrein aan het begin van de Cannenburgerweg komt een nieuwe, kleinschalige woonfunctie, het Cannenburgerpark. De eigenaar stopt op dit terrein met de bedrijfsactiviteiten, waardoor er mogelijkheden ontstaan voor een nieuwe invulling van het gebied. Een wenselijke ontwikkeling, omdat het terrein is verouderd en vervuild. Een kleinschalige woonfunctie met zo’n 35 wooneenheden op deze locatie is veel passender. Hoe het woonerf er precies uit moet komen te zien, vragen we graag aan u. Als bewoner of ondernemer van het gebied heeft u wellicht ideeën over wat het terrein nodig heeft om voor iedereen een prettige woonfunctie te zijn, zonder overlast te geven aan omliggende bewoners en de buurt in het algemeen.

Denk mee over het ontwerp!

Tussen 15 februari en 14 maart bent u van harte welkom om met ons mee te denken over het ontwerp van het Cannenburgerpark. In deze periode organiseren we verschillende activiteiten waar u aan mee kunt doen om uw ideeën, wensen en zorgen voor de nieuwe inrichting van het bedrijfsterrein met ons te delen. Zo kunt u tot en met 14 maart digitaal een enquête invullen, kunt u meedoen met een brainstormwandeling en meepraten tijdens de digitale thematafels. Na 14 maart volgt een verdiepingsavond waar we graag (opnieuw) met u in gesprek gaan over de eerste ontwerpschetsen. Doet u mee?

Laatste nieuws

It’s a wrap! Meedenkperiode project Cannenburgerpark is afgerond

De meedenkperiode voor het ontwerp van de nieuwe woonfunctie…
Afbeelding met tekst waarin de lezer wordt uitgenodigd voor de digitale verdiepingsavond op 13 april.

Uitnodiging verdiepingsavond structuurschetsen

De eerste schetsen voor het ontwerp van het Cannenburgerpark…

Doet u mee met de digitale thematafels?

Om op diverse thema’s meer de diepte in te kunnen, organiseren…
Op de foto staat de initiatiefnemer Johan Zijtveld samen met een bezoeker van de brainstormwandeling. Samen vullen zij het bord 'wat zijn uw dromen voor het Cannenburgerpark' in.

Wat een opkomst bij de brainstormwandelingen!

Afgelopen zaterdag 27 februari was er grote belangstelling voor…

Een beeldbepalende locatie

De bedrijfslocatie bevindt zich op de kruising van de Herenweg en de Cannenburgerweg in Ankeveen. Een beeldbepalende locatie die van alle kanten zichtbaar is. Op het terrein bevinden zich nu meerdere bedrijfsloodsen en een groot verhard terrein dat wordt gebruikt voor de stalling van voertuigen. Aan alle kanten wordt het terrein begrensd door woningen op korte afstand. Een bedrijfslocatie binnen deze woonomgeving is niet meer van deze tijd. Daarnaast is het terrein in zijn algemeenheid verouderd en her en der versleten. Tijd voor een nieuw ontwerp, passend bij het karakter van Ankeveen
en de wensen en behoeften van de omgeving.

Meest gestelde vragen

Het beoogde resultaat is een breed gedragen ontwerp voor de nieuwe woonfunctie aan de Cannenburgerweg, het ‘Cannenburgerpark’. Een plan dat goed past bij de wensen van de omgeving en de behoeften van deze tijd.

Het eindresultaat van dit project is een ontwerp voor het Cannenburgerpark: een nieuwe woonwijk op de plek van de huidige bedrijfslocatie aan de Cannenburgerweg. Ideeën voor andere plekken in Ankeveen behoren niet tot ons projectgebied. Deze ideeën kunt u doorsturen naar johan@jeegeevastgoed.nl.

We geloven dat iedereen die in Ankeveen woont, of het dorp op een andere manier kent, een mening en ideeën heeft over wat voor woningbouw zou passen op de huidige bedrijfslocatie en binnen het dorp. We vragen daarom iedereen die dat wilt met ons mee te denken en te werken aan het ontwerp van het Cannenburgerpark. We zijn ervan overtuigd dat dit uiteindelijk een beter ontwerp en een breed gedragen resultaat oplevert.

CANNENBURGERPARK IS EEN ONTWIKKELING VAN JEEGEE VASTGOED

Voor vragen zijn wij bereikbaar via het e-mailadres info@cannenburgerpark.nl

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld, echter dient uitsluitend ter promotie van het project. Aan de teksten, tekeningen en beelden kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend en er kan geen aanspraak op worden gemaakt.