Wonen op een voormalig bedrijfsterrein

Op het bedrijfsterrein, op de kruising van de Cannenburgerweg en Herenweg in Ankeveen, komt een nieuwe kleinschalige woonfunctie, het Cannenburgerpark. Een beeldbepalende locatie die van alle kanten zichtbaar is en wordt begrensd door woningen op korte afstand. De eigenaar stopt op dit terrein met de bedrijfsactiviteiten, waardoor er mogelijkheden ontstaan voor een nieuwe invulling. Een wenselijke ontwikkeling, omdat het terrein is verouderd en vervuild en in deze tijd niet meer past binnen deze woonomgeving. Tijd voor een nieuw ontwerp, passend bij het karakter
van Ankeveen en de wensen en behoeften van de omgeving.

Samen met de omgeving

Het ontwerp van het Cannenburgerpark maken wij niet alleen, maar juist samen met de buurt. Zo creëren we een prettige woonfunctie. Niet alleen voor nieuwe bewoners, maar ook voor omwonenden en de buurt in het algemeen. Begin 2021 organiseerden we daarom allerlei activiteiten om mee te denken over het ontwerp van het Cannenburgerpark. Zo waren er brainstormwandelingen over het terrein, meerdere digitale thematafels en later in het proces een digitale verdiepingsavond. Op twee momenten werd er huis-aan-huis een meedenkkrantje verspreid en konden mensen een digitale vragenlijsten invullen.
Lees op de nieuwspagina meer over alle activiteiten.

Meer informatie

Voorlopig ontwerp gereed

Op basis van de opbrengsten van de verschillende participatie- activiteiten werkten de architecten van bureau Building Design vier structuurschetsen uit, waarvan één voorkeursvariant (structuurschets 3). De aanwezige buurtbewoners onderschreven tijdens de verdiepingsavond op 13 april 2021 deze voorkeursvariant, het was ook volgens hen de beste vertaling van de wensen, behoeften en zorgen van de omgeving en van wat fysiek mogelijk is op het terrein.

De architecten vertaalden de voorkeursvariant vervolgens in een voorlopig ontwerp en namen de feedback uit de omgeving hierin mee. Het voorlopig ontwerp is door middel van een vergunningsaanvraag ingediend bij de gemeente Wijdemeren. Deze is op
1 februari 2022 in de Raadscommissie behandeld en wordt na goedkeuring vrijgegeven voor procedure.

  Bekijk hier het voorlopig ontwerp.

  Laatste nieuws

  Woningbouwplan Cannenburgerpark van de baan

  Vierde nieuwsbrief: groen licht voor plan Cannenburgerpark

  Derde nieuwsbrief: plan Cannenburgerpark op losse schroeven

  Nieuwsupdate: voortgang planontwikkeling Cannenburgerpark